domingo, 5 de julho de 2009

Capítulo 9 - Van

hmm , tudoo beem , eeu peerdoeei aaquele chaato , maiis ele nuum tiinha nada dee fiicaar beeijaando aa Liindsaay néer ? maas ooks , eeu tou mee aaruumando :)
praa feesta dee hoje áar noooite .
Ash : VAAAAN !
- eeeu ,
Ash : Veestido curtoo oou loongo , veermelho oou preto ? aaaaaaaain !
-Seei naao viiss ,oolha praa essa oocasiaao eeu voou dee caalca skinny .!
Ash : Huruum , skinny , coom ceerteeza ! tee aamo vaane !
Emma : Agentee taar proonta viiu vaan ee aash ?
-Okks !
Ash : Vaane , eeu toou proonta ee vooc ?
-Hmm , proonto .
Ash :Uhuules miinhaas Caats vaamoos aabafaar !
Mon : Meenoos aash !
Emma : Agentee taar preecisaando mooni ,
-Vooocs ! eeu teenho meeu gaato jáar !
Ash : Hohoho `eestraaga praazerees !
Mon : Oww genteem , vaamoos logoo ?
- Cooncoordo mooni , vaamoos cluube daa luluziinha ,
Emma : Vaane , isso éer maiis velho que eeu ,
- Dáar no meesmo , gentee eu queroo daancaar !
Uhuulees , se naao iaa seenaao fosse eeu , agente iaa nunquiinha , siimplesmeente agente chegou coomo see fosse aas meeninaas maalvaadas , todo mundo oolhou pra aagente quando aagente cheegou , ee agente ? see aachandoo claaro , boteei a Liindsaay no chaao !
XxX : a Vaanessa éer muiito goostosaa meeu ,
Tipoow , falaraam isso , ee oo zaac tava beem peertiinho .. ee pra variaar veenho logoo falaando coomigo .
Zac : Oii moor ,
- Oii Liindo , táar gaato viiu ? caaprichoo eein beem ?
Zac : uuhuum , muiito oobrigadoo .\
- Jáar táar bebeendo aamr ?
Zac : Vou bebeer pouco , proometoo !
-Achoo boom !
Zac : Agoora , eeu quero um beeijo .
- Vaai fiicaar quereendo pooruq ..
elee meebeeijoou , quee noossaseenhoora !
Zac : Voou fiicaar quereendo éer ?
- Atreeviido , Euu permitii ?
Zac :HAHAHAH `eeu preeciso dee peermissaao pra beeijaar MIINHA naamorada aagoora eer ?
- Olhaa elee possessiivoo , tbéein soou MEEU naamoradoo :)
Zac : Olhaaa eela possessiiva !
- Aiin aamoor , temurubu !
Zac : áar éer verdade , teem muiito urubu meesmo , maaiis eeu soóor oolho praa um urubu , vooc !
- Amoor , táar me chamaando dee urubuu ?
Zac : Claaro quee naao gaata ,]
- Mee reespeeite aamoor , fiica me chamaando como se fosse uma quaalqueer ,\
Zac : Maais vooc éer miinha Gaata .
- Amoo vooc ( ee beeijeei ele , oown hoomem baao ) .
Chace : Oii Vaane !
- Oii todoo mundoo ! neem tiiha viisto voocs !
Corbin : Deeu pra peercebeer !
Zaac : Vaamo aali aamoor ?
- Onde ?
Zac : Mee seegue !
Ash : Seei naao viss !
e eeu fuii néer nesse caanto ee era beem reseervadoo ,
Zac : Agoora , eeu posso naamorar coom vooc eem paaz >:)
- Naao, aamoor .. nuum faaz isso coomigoo naa ..
siim , ele mee beeijoou .. ee agente fiicoou laar se agarraando ,
Zac : Vaamoos proo meeu quaarto ?
-Naao poode !
Zac : Niinguéem vaai veer !
- aah , vaamoos ssiim !
eeu iia peerdeer cristiinho paai ? ee láar fooi agentee , proo quaarto delees !
aagente chegoou áar ele comeecou a me beijaar ee taals , fooi fiicaando maiis queente , noo meeiodee aamoor , paaixaao , cariinhoos, beeijoos ee abracoos eu me eentreegueei áar ele ee trees pontinhoos ..
deepoois ..
- Vooc éer loouco , eeu tee aamo taanto !
Zac : Poor vooc eeu faasso tudo , aamo vooc !
eebeijeei ele .
- vaamoos desceer aamr , taao estranhando nossa deemoora ,
Zac : Aáah náao , táar taao boum aquiie ,
- Eu vooc peensa quee eeu toou achandoo ruiim ? Maaiis éermeelhoor meeu liindo .
Zac : Aiin táar booum , vaamoos ssiim .
aagnte botoou aa roupa , ee naao tomou banho neem nada , eeu fikeei morrendo de nojoo dee miim , maaiis éer oo aamoor néer gentee ? e aagente deeceeu ..
Ash : Deemoraraam pooke ?
- Deeisha aagente seer feeliz aamiga , agente tava daando soor umaas vooltaas .
Chace : Umaas vooltaas .. seei .. soor se foor na camaa néer , aai eeu acho quee voocs deram muiitaas voltaas .
- Calaa aa booca chaacee !
Chace : :X
- Meelhoor ,\
elees ee eeu tavaam seentandoos numa meesa , naas cadeiraas, elees fooraam daancar ee eeu fikeei no colo doo zaac , sooziinha coom ele naa meesa ,
- Agoora , eeu fqueei peensaando comoo eeu te aamo , ee como miinha viida seeria seem vooc aamr ,\
Zac : Eu reealmente naao seei o que seeria dee euziinho aaquiie seem a miinha boaazuda !
eeu deei uma leve tapaa naaas costas deele ee faleei :
- Amoor !
Zac : Queem maanda vooc seer goostosaa aamr ?
- Ahh , vooc tbeein ér ook ?
Zac : Ahhéer ?
- Huruum ..
ee elee me beeijou , umbeeijo totalmeente roomaanticoo, naao queriia saiir dele nunca , uma sensacaao apaaixonante , cheeia de sentimentoos ee aamoor , booum , naao me peerguntee quantoo teempoa gente ficoou se beeijando que eeu naao faasoo a minimaa idéeia !
- Tee aamo !\\
Zac : Euu aamo maais ! u.u
- Naao !
Zac : Siim ! tee aamo maiis quee aa miim meesmoo saabia ? miinha Tudaa !
- miinha tudaa ! aadoreei amr ! meeu tudaao , eeu soou apaaixonada poor vooc ! paaishooniite (maandiinha s2 ) (L
Zac : Tb aamoor !
- Jaaar viiu a lindsaay ?
Zac : Praa quee ? praa sujaar essa viisaao liinda que eu too veendo ?
- Elaa taar se achaandoo , taar dandoo eem cima dee vooc , jaar percebeeu ?
Zac : Jara taar coom ciumee ?
- Euu ? coom ciiume ? MAAGIINA zaac ! éer , eeu coom ciuume ? seei ..
eeu coom ciiume ? daa liindsaay , neem eem sonhoo ! queero diizeer , neem em pesadeelo ! aqueela cooisa seem noome ! naao identificaaada !
eeu soor seei que elee faaloou no meu ouviido ,
Zac : Vooc fiica maais liinda coom ciiume saabia ?\
- Owwn aamr , poke vooc seempre faaz isso ? fiica mee moorgaando .
Zac : Poorke eeu tee aamo , ee soor teenho oolhoos pra vooc !
- ee que oolhoos eein ? eeu queroo eeles praa miim ! eeu seempree soonheei eem teer olhoos aazuiis , ee meu namoradoo teem olhoos azuiis , pke vooc teem que seer taao peerfeeito eein ?
Zac : Amoor , voou aali .
- Ok , Voolta loogo .. Beeijo
Zac : Beeijo .
eelee aainda mee deeixa looukaa ! meeupaai, meeusantocristoo .\
Zac : Voolteei ,
deepoiis agente fooi dancaar e depoiis cada um fooi pro seu quaarto doormiir , fooi uma nooite peerfeeita !2 comentários:

 1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH' Lara , miinha moorango .. HSUHAUSHUAHSUA' , têeem urubu .. kkk' m aahr , eeu amo vooc beest' , noossos momeentoos sãão os melhoreees , looucura tootaal ! .. my beeest , eeu ameeei o caapitulo .. fooi muiiito bõoom , saaabe .. o zaaac éer tãaaõ foofo , ! Cãara , voooc aprendeeeu .. UHUULEEES - vooc agooorá éer poossessiva , aêe , ahaam , aêe , ahaam .. vooc éer MIINHA BFF , suua maluuca .. ameeei o trêes poontiinhoos (meentepoluíida) , pooostaa maiiis amooor .. tee amo , beeeijos :*

  ResponderExcluir
 2. amei!!!
  ta mtu legal!!
  aaa amo muito sua historia!!
  posta logo!

  ResponderExcluir